• Home
 • Agenda
 • Over ons
 • Voor wie?
 • Verslag
 • Links
 • Contact
 • Verslag : Do.27/02/2020 - VWI Raad  Jan heet iedereen van harte welkom bij het Wee-Wee Cafe en introduceert Hilda Wetemans, van de VWI-raad.

  De VWI-raad gaat per 1 januari op in de nieuwe adviesraad Sociaal Domein. Daarin zit ook de voormalige WMO-raad. Samenvoeging van beide organen past binnen de integrale werkwijze die ook binnen het stadhuis wordt gehanteerd. De adviesraad adviseert het college van BenW over al het beleid dat met de Participatiewet te maken heeft. Om 45-plussers aan het werk te helpen moeten extra inspanningen worden gepleegd.

  Naast advies over Participatiewet worden er ook bijdragen geleverd in het kader van de WMO en de jeugdwet.

  Ze zijn geen clientenbehartigers, maar zullen wel signalen oppakken en dan gevraagd/ongevraagd adviseren aan het College.

  Zie ook de site : www.adviesraadvwiapeldoorn.nl

  Hilda merkt dan even op dat LUCRATO ( www.lucrato.nl ) wel hulp kan verstrekken aan mensen die uit de WW zijn gekomen en nog steeds geen werk hebben.

  Hierna ontstaat er een discussie onder en met de bezoekers van het WW Cafe, met als strekking dat het UWV zijn klanten niet kent. Het UWV zou veel meer contact moeten hebben met de Gemeente. Dus beter met elkaar communiceren. Het is nu een star gebeuren waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheden en taken heeft. Men verschuilt zich hier ook achter. Een ander probleem hierbij is dat men in het kader van de Privacy elkaar geen gegevens kunnen verstrekken.

  Na een lange en levendige discussie wordt de navolgende conclusie getrokken: Er zijn niet veel mogelijkheden voor ouderen zonder werk. Het bekende probleem en er veranderd weinig!

  Jan bedankt de gasten van de VWI raad voor hun deelname.

  Namens de initiatiefgroep WeeWee Cafe.
  Henny van Gerrevink